Ehkäisevä päihdetyö

 

Tavoitteena on parantaa terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia päihteettömiä elämäntapoja edistämällä. Lisäämällä nuorten ja lasten päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa voidaan vaikuttaa myös heidän asenteisiinsa päihteistä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsen ja nuoren sekä perheen pulmiin pystytään vastaamaan, edesautetaan ongelmia kasvamasta ylitse pääsemättömiksi.

 

Ehkäisevää päihdetyötä on myös ihmisoikeuksien edistäminen päihteisiin liittyvissä kysymyksissä. Työn laaja-alainen ja poikkihallinnollinen luonne näkyy toiminnassa monella tavalla, esimerkiksi alkoholihaittojen ehkäisemiseksi on osattava yhdistää kolme ulottuvuutta toimivaksi kokonaisuudeksi: seurakuntalaisten oma asennoituminen, viranomaisten toiminta sekä markkinoiden toimintatavat. Kalajoen rovastikunnan toimijoiden yhteistyö ja heidän keskinäinen konkreettinen toiminta ovat avaintekijöitä ennalta ehkäisevästä päihdetyöstä puhuttaessa.

(C) Marja Pisilä

 

Erkkaexpress

Erkkaexpress on Kirkon erityisnuorisotyön, nuorisodiakonian ja ulkopuolisuutta ehkäisevän työn avoin informaatiokirje.

 

Camera Obscura

kokemukselliseen oppimiseen perustuva arvo ja terveyskasvatusohjelma, joka on suunnattu 12-17-vuotiaille nuorille.

 

Preventiimi

valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, joka tarjoaa laadukasta ja monipuolista tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä nuorten parissa toimiville ammattilaisille.

 

Ehyt ry

alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.

 

Riku

Palvelee nuoria, jotka ovat joutuneet rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai todistajaksi. Voit ottaa yhteyttä helposti verkossa tai puhelimitse ja halutessasi myös nimettömänä.

 

HERO

Helsingin seudun erilaisten oppijoiden etujärjestö tiedottaa, kouluttaa ja järjestää toimintaa ja tapahtumia oppimisvaikeuksiin ja erilaiseen oppimiseen liittyvien teemojen ympäriltä. Sivusto sisältää ajantasaista verkkomateriaalia oppimisvaikeuksista kärsivien nuorten tueksi ja heidän kanssaan toimivien ohjaajien tueksi.

 

THL

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta.

 

AVI

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on muun muassa etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.