Erityisnuorisotyönohjaaja

Palvelutehtävässä

Erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. Nuoren itsetuntoa pyritään vahvistamaan niin että nuori tai lapsi oppii luottamaan omaan tekemiseensä.

Työn juuret ovat ensisijaisesti palvelussa ja nuorten kohtaamisessa. Erityistä seurakunnan nuorisotyöksi tästä tekee muun muassa se, että nuoria kohdataan siellä missä he kulloinkin ovat: kaduilla, festareilla, keskustelupalstoilla, milloin missäkin.

Toimintanäky on sama, mitä Kirkkojärjestys sanoo diakoniasta, eli etsiä niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavalla auteta.

 

Erityisnuorisotyötä monessa tasossa

Kalajoen rovastikunnan erityisnuorisotyönohjaaja työskentelee nuorten parissa ”kentällä”, mutta myös vapaaehtoisten parissa tukien ja kouluttaen heitä eri tehtäviin.

Työ on myös työparina olemista rovastikunnan seurakuntien nuoriso-ohjaajien kanssa, oli sitten kyse ihan perus riparista tai jostain yllättävästi kriisitilanteesta seurakunnan alueella.

Rovastikunnan yhteisenä työntekijänä tärkeä osa toimenkuvaa on olla valtakunnallisten työmuotojen linkkinä kaupunkien, kuntien, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen välillä. Yhteistyössä on voimaa, ole siis herkästi yhteydessä, jos tiedät miten toimisimme yhdessä paremmin.

 

Kalajoen rovastikunnan erkkariin voit törmätä rippikouluissa, kouluilla, messuilla, Saappaan päivystyksissä sekä somessa Facebookin, Twitterin tai Instan kautta. Läsnä, ei vain paikalla!