Keskusteluapua

Palveleva puhelin on kirkon auttava puhelin. Sen rinnalla toimii verkkoauttamispalvelu Palveleva netti, Palveleva chat sekä kirjepalvelu Palveleva kirje. Eri välineillä tarjoamme keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Palvelevan puhelimen, Palvelevan netin ja Palvelevan kirjeen päivystäjälle voi kuka tahansa kertoa mieltä painavia asioita ja purkaa taakkaansa. Palveluja ei ole tarkoitettu millekään tietylle ikäryhmälle tai muulla tavalla rajatulle asiakasjoukolle.