Avohoidon sielunhoito

Sairaanhoidon muutokset  ja avoterveydenhuollon kehitys näkyvät myös sairaalapapin työssä.

- kotikäynteinä

- avohoidon ryhminä

- omaisten tukemisena

- konsultaationa.