Palveleva kirje

Palveleva kirje tarjoaa keskusteluapua perinteisen postitse lähetettävän kirjeen muodossa. Sanotaan, että kirjoittamisen avulla avautuu usein uusia näkökulmia. Kirjoittaen voi saada selkeyttä mieltä vaivaaviin asioihin, tilaa ajatusten kokoamiseen sekä ymmärrystä itseään ja elämäänsä kohtaan. Käsin kirjoittaminen on toisenlaista kuin näppäimistöllä kirjoittaminen. Kirje on edullinen ja helposti saatavilla oleva sielunhoidon muoto.

Lähetä kirje osoitteella:
Palveleva kirje
PL 210
00131 Helsinki

Liitä mukaan osoitetietosi. Lähettäjän osoitetiedot jäävät ainoastaan palvelun ylläpitäjän tietoon. Kirjeeseen vastaa henkilökohtaisesti nimettömänä vaitiolovelvollinen kirjepäivystäjä, joko kirkon työntekijä tai koulutettu vapaaehtoinen. Kirjepalvelu toimii osana Palvelevan puhelimen toimintaa Palvelevan puhelimen eettisten periaatteiden mukaisesti. Keskiössä ovat luottamuksellisuus ja suvaitsevaisuus.

Kirjeeseen vastataan viikon parin sisällä.