Sisältö (content)

Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden synnyttämissä elämänkriiseissä. Tämä tapahtuu seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana potilaan ja asiakkaan ehdoilla liittyen kunnalliseen sairaanhoidon ja terveydenhuollon organisaatioon.

 

Sinun kanssasi

Sairaalapappi työskentelee potilaiden, heidän läheistensä ja henkilökunnan sielunhoitajana. Sielunhoidossa pyritään auttamaan henkisessä ja hengellisessä hädässä. Parhaimmillaan sielunhoidossa toteutuu se, että kirkko ja kristillinen usko tuntuvat sairaudenkin aikana turvalliselta syliltä. Sielunhoitoa kannattelee luottamus siihen, että Jumalan hyvyys, ihmisrakkaus ja anteeksiantamus toteutuvat tässä maailmassa.

 

Sielunhoidossa pidetään ohjenuorana Kristuksen antamaa tehtävää:

"Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa." (Matt. 25:36)

Sairaalasielunhoito perustuu Jeesuksen antamaan lupaukseen:

"Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään." (Matt. 18:20)

 

Sielunhoitaja kunnioittaa erilaisia uskonnollisia vakaumuksia ja sairaalan muun hoidon tapoja ja käytäntöjä. Sairaalapappi ovat käytettävissä henkilökohtaisia keskusteluja varten sekä sairaalassa, että avohoidossa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja tapahtuvat potilaan ja asiakkaan ehdoilla.

 

Sairaalapappi Maija Vahteala

Oulaskankaan sairaalassa torstaisin

puh. 044-5797473

maija.vahteala(at)evl.fi
(at)-merkin tilalle @

Navigointivalikko

Sisältö (content)