Sairaalasielunhoito

Sairaalassa tapahtuva sielunhoitotyö on henkistä ja hengellistä auttamista, jota tehdään potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa. Työssä kunnioitetaan kunkin uskonnollista vakaumusta, elämänkatsomusta ja ihmisarvoa. Sairaalapappi toimii sairaalassa evankelisluterilaisen kirkon lähettämänä työntekijänä.

Sinun kanssasi

Sairaalapappi on potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. Hän on luottamuksellinen kuuntelija ja keskustelija; ihminen, joka pysähtyy, kohtaa ja on läsnä. Hänellä on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Hän on käytettävissä esimerkiksi silloin,

  • kun haluat keskustella luottamuksellisesti elämäntilanteestasi tai vakaumuksestasi
  • kun haluat sanoa jäähyväiset vainajalle
  • kun haluat viettää pienen rukoushetken tai saada yksityisen ehtoollisen

Sairaalapappi Mari Jussi-Pekka
puh. 044-5797473
mari.jussi-pekka(at)evl.fi