Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoito

- on Kristuksen antama tehtävä: ”Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa.” (Matt. 25:36)

- on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista hänen hädässään

- on palvalua, jossa kirkko toimii ihmisten hyväksi ottamalla heidät vastaan, jakaa heidän hätänsä ja tuo siihen evankeliumin

- pyrkii siihen, että Jumalan hyvyys, ihmisrakkaus ja anteeksiantamus pääsisivät toteutumaan hänen elämässä

- perustuu ihmisen antamaan lupaukseen: ”Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. (Matt. 18:20)

- tapahtuu terveydenhuollossa, missä ihmisen on saamassa apua ja tukea

- nousee uskonnonvapauden pohjalta kunnioittaen kunkin  uskonnollista vakaumusta ja elämännäkemystä